Ultima actualizare: 23 noiembrie 2023

Vă mulțumim pentru achiziția dvs. Sperăm că sunteți mulțumit de achiziția dvs. Cu toate acestea, dacă nu sunteți complet satisfăcut de achiziția dvs. din orice motiv, puteți returna produsul pentru o rambursare integrală. Vă rugăm să consultați mai jos pentru mai multe informații privind politica noastră de returnare.

Returnare sau Schimb

Produsele aflate în stoc, în campanie, care beneficiază de prețuri speciale, pot fi returnate doar cu eticheta de sigiliu atașată, iar în schimbul returnării, modelul este reprodus (dacă este posibil), iar diferența este plătită sau este înlocuit cu un alt model care beneficiază de același preț sau, dacă prețul este diferit, se plătește diferența.

Produsele nu sunt înlocuite cu altele care beneficiază de un preț mai mic.

Produsele realizate la comandă nu pot fi returnate sau schimbate conform GEO/2014 art 16/alineatele C și E.

Atunci când achiziționați un pălăriu la comandă, vă vom contacta prin mijloacele de comunicare (WhatsApp sau e-mail) pentru a discuta detaliile și pentru a vă asigura că măsura este luată corect și culoarea/detaliile sunt specificate exact.

Toate returnările trebuie să fie trimise prin poștă în termen de paisprezece (14) zile de la data achiziției. Toate articolele returnate trebuie să fie în stare nouă și neutilizată, cu toate etichetele și etichetele originale atașate.

PROCESUL DE RETURNARE

Pentru a returna un articol, așezați articolul în mod sigur în ambalajul original și trimiteți returnarea la adresa următoare:

MIVO DESIGN STORE S.R.L.

Atenție: Returnări

STRADA MATEI BASARAB 38

Mangalia, Constanța 900500

România

Vă rugăm să rețineți că veți fi responsabil pentru toate taxele de transport pentru returnare. Vă recomandăm cu tărie să utilizați o metodă cu urmărire pentru a trimite returnarea.

RĂMBURSĂRI

După primirea returnării dvs. și inspectarea stării articolului dvs., vom procesa returnarea dvs. Vă rugăm să acordați cel puțin trei (3) zile de la primirea articolului dvs. pentru a procesa returnarea. Rambursările pot dura 1-2 cicluri de facturare pentru a apărea pe extrasul de card de credit, în funcție de compania dvs. de card de credit.

EXCEPȚII

Următoarele articole nu pot fi returnate:

Personalizate

Deteriorate

Pentru produsele defecte sau deteriorate, vă rugăm să ne contactați la detaliile de contact de mai jos pentru a aranja o rambursare sau un schimb.

ÎNTREBĂRI

Dacă aveți întrebări cu privire la politica noastră de returnare, vă rugăm să ne contactați la:

+40720127041

[email protected]

 

EN

Last updated November 23, 2023

Thank you for your purchase. We hope you are happy with your purchase. However, if you are not completely satisfied with your purchase for any reason, you may return it to us for a full refund only. Please see below for more information on our return policy.

Return or Exchange

The products in stock, in the campaign, which benefit from special prices, can only be returned with the seal label attached and in exchange for the return, the model is reproduced (if possible) and the difference is paid or it is replaced with another model that benefits from the same price or if the price is different, the difference is paid.

The products are not replaced with others that benefit from a lower price.

Products that are made to order cannot be returned or exchanged according to GEO/2014 art 16/paragraphs C and E.

When you purchase a hat to order, we will contact you through the means of communication (whatsapp or email) to discuss details and be sure that the measure is taken correctly and the color/details are specified exactly.

All returns must be postmarked within fourteen (14) days of the purchase date. All returned items must be in new and unused condition, with all original tags and labels attached.

RETURN PROCESS

To return an item, place the item securely in its original packaging, and mail your return to the following address:

MIVO DESIGN STORE S.R.L.

Attn: Returns

STRADA MATEI BASARAB 38

Mangalia, Constanta 900500

Romania

Please note, you will be responsible for all return shipping charges. We strongly recommend that you use a trackable method to mail your return.

REFUNDS

After receiving your return and inspecting the condition of your item, we will process your return. Please allow at least three (3) days from the receipt of your item to process your return. Refunds may take 1-2 billing cycles to appear on your credit card statement, depending on your credit card company.

 

EXCEPTIONS

The following items cannot be returned:

  •     Personalized
  •     Damaged

For defective or damaged products, please contact us at the contact details below to arrange a refund or exchange.

QUESTIONS

If you have any questions concerning our return policy, please contact us at:

+40720127041

[email protected]